DEPANA presenta al·legacions a la Modificació del Pla Parcial del Sector Llevant–Mar de Gavà

August 8, 2017 in Uncategorized

«DEPANA defensa què la no urbanització és l’única via possible per garantir la preservació d’habitats d’interès i espècies en perill o vulnerables, així com el manteniment de la funció connectora que desenvolupa».

 

L’entitat ecologista DEPANA ha presentat  al·legacions a la Modificació del Pla Parcial del Sector Llevant–Mar de Gavà. DEPANA considera que aquesta modificació del Pla i  la construcció del conjunt residencial i hoteler amb zones comunes privades i carrers posarien en peril entre altres:

La funció connectora entre el Parc Agrari del Baix Llobregat amb les diferents zones de XN2000-Delta, la costa i altres espais naturals de l’interior,.

Les espècies de flora amenaçada com l’Orobanche foetida (en perill) i Maresia nana (vulnerable).

L’espècies d’aus d’interès com Certhia brachydactyla, Troglodytes troglodytes, Larus melanocephalus, Sterna sandvicensis, Sterna hirundo, Charadrius alexandrinus, Himantopus himantopus.

I produirien la destrucció del sistema dunar amb boscos de pi pinyer o pinaster, hàbitat natural d’interès comunitari categoritzat com prioritari, d’acord amb la Directiva Hàbitats.

Segons manifesta DEPANA, caldria recordar que la pineda afectada estava inclosa a l’inventari realitza pel Departament el 2001. Poc abans de la comunicació a la Comissió Europea el 2006 per la designació del ZEC del Delta del Llobregat, el tram afectat de pineda va ser tret de l’inventari. La Comissió Europea no va poder designar el ZEC del Delta del Llobregat amb total coneixement de les zones més adients per la protecció d’aquest hàbitats. Es tracta de la mateixa situació que va servir com argument el Tribunal per protegir la pineda de Can Camins.

Des de l’any 1988, DEPANA compta amb una àrea jurídica pròpia, integrada per voluntaris i lletrats, que són els encarregats de redactar i supervisar tota la documentació.

Per més informació sobre aquestes al·legacions, consulteu: al·legacions completes.