Els sorprenents comptes de Eulen Seguretat: ingressa 925 milions en cinc anys i sempre declara pèrdues

August 23, 2017 in Actualitat, ECONOMIA

«L’empresa gestiona els filtres de passatgers de 21 aeroports de l’estat, inclòs El Prat, on s’ha desfermat un conflicte laboral».

«El sou mitjà dels empleats de l’empresa de seguretat es va reduir un 11,7% entre 2012 i 2016: de 22.223 euros bruts a 19.630».

«Els administradors de la societat, els germans María José i Jesús David Álvarez, van guanyar l’any passat 288.000 euros, un 20% més que en 2015».

x infoLibre

Eulen Seguretat SA, l’empresa que gestiona els filtres de passatgers en els arcs metàl·lics de 21 aeroports de l’estat espanyol i que ha estat en el focus de la polèmica en els últims dies pel conflicte laboral a l’aeroport del Prat, ha ingressat en els últims cinc anys 925,8 milions d’euros. Malgrat aquesta xifra de facturació, la companyia va declarar pèrdues globals de 15,9 milions d’euros durant tots els exercicis entre 2012 i 2016, tal com va comprovar el mitjà digital infoLibre a través de la informació dipositada en el Registre Mercantil. Les empreses que declaren pèrdues estan exemptes de l’impost de societats, doncs aquest tribut grava els beneficis. Eulen Seguretat SA és una de les nou filials amb les quals opera el grup Eulen SA.

La societat, que es defineix com a “pionera en la externalización de serveis generals a empreses”, va ingressar l’any passat 199,7 milions d’euros, un 14,5% més que 2015, quan la seva facturació va aconseguir els 185,2 milions d’euros. En 2014 la seva xifra de negoci va arribar als 180,0 milions d’euros, en 2013 es va situar en 175,6 i en 2012 va aconseguir 185,2 milions. Encara que declara pèrdues en tots els exercicis analitzats sí és cert que va aconseguir anar reduint-les de forma progressiva: 5,7 milions d’euros en 2012, 3,7 en 2013; 2,7 en 2014; 1,4 en 2015; i 2,4 en 2016, quan es va produir un repunt respecte a l’any anterior.

Precarizació

Les darreres jornades de vaga total protagonitzades dels vigilants del Prat amb prou feines van tenir conseqüències per als viatgers per la presència de la Guàrdia Civil en els filtres de seguretat. Els treballadors mantenen que en els controls de seguretat de l’aeroport falta personal, que els nous contractes són precaris al no aconseguir els 900 euros mensuals i que s’han retallat plusos als treballadors de més antiguitat. Fins avui, Eulen ha considerat “inadmissible i desproporcionada la petició d’increment immediat salarial superior al 31%” que exigeixen els treballadors.

L’anàlisi comparada de les dades de despeses de personal que declara Eulen Seguretat SA en relació al nombre de treballadors permet comprovar com s’han precarizat les condicions laborals dels seus empleats. En 2012 la companyia, amb un total de 5.760 treballadors, va declarar haver gastat 128,0 milions d’euros en sous. El salari mitjà, per tant, es va situar en els 22.222 euros bruts. En 2016 la xifra d’empleats va ascendir a 6.536 (776 més) però la despesa en salaris amb prou feines es va incrementar en 297.000 euros, fins als 128,3 milions d’euros. En conseqüència, el sou mitjà dels treballadors de Eulen Seguretat SA es va situar en 19.629 euros, consolidant-se així una retallada de l’11,7%.

D’altra banda, entre 2012 i 2016, les despeses declarades per Eulen Seguretat SA en relació a les càrregues socials es van incrementar en un 15,4%: de 38,4 milions d’euros a 44,3.

Així mateix, la informació dipositada en el Registre Mercantil també mostra com en l’últim lustre ha augmentat el percentatge de treballadors de la companyia amb contractes temporals: han passat de ser el 17,8% del total en 2012 al 24,8% en 2016.

Els sous precaris que denuncien els operaris de Eulen estan molt allunyats dels salaris dels dos administradors de la companyia, els germans María José i Jesús David Álvarez Mezquíriz, que exerceixen com a presidenta i vicepresident, respectivament. Entre els dos van cobrar en 2016 un total de 288.000 euros, tal com es recull en la memòria de Eulen Seguretat SA. Aquesta quantitat és un 20% superior a la consignada en 2015, quan la remuneració conjunta de tots dos va ascendir a 239.000 euros.

Comptabilitat

D’altra banda, en la seva memòria de 2016, la societat també recorda que té oberts a inspecció tots els impostos principals que li són aplicables dels últims quatre exercicis.

Aquest any la companyia va proveir en els seus comptes 1,18 milions d’euros per fer front a possibles litigis interposats en via administrativa, davant l’autoritat laboral, davant la Tresoreria General de la Seguretat Social o per la via social.

Aquesta quantitat inclou una provisió de 72.000 euros per a possibles costos futurs derivats de reclamacions en curs presentades pels treballadors de la societat, que demanden un major import de remuneració per les hores extraordinàries realitzades en els exercicis 2005, 2006, 2007 i durant els primers dos mesos de 2008. Segons explica la companyia, aquestes demandes s’han produït perquè la societat va realitzar el càlcul del cost de les hores extres a pagar als treballadors segons el conveni col·lectiu vigent des de 2005, que va ser anul·lat parcialment pel Tribunal Suprem el 21 de febrer de 2007.

Segons els registres oficials, Eulen Seguretat acumula fins a 38 procediments judicials: set per incidències amb les Administracions Públiques i 31 de tipus laboral davant jutjats socials, encara que per imports menors.

.

Informació relacionada:

Allò que no sabies d’Eulen, l’empresa de seguretat de l’aeroport del Prat