Fotodenúncia: continua la tala d’una zona protegida a la pineda de La Pava (Gavà)

September 30, 2017 in Actualitat, TERRITORI

El passat dilluns 25 de setembre, DEPANA va trobar maquinària talant arbres a la mateixa pollancreda que els agents rurals van denunciar a mitjans d’agost i que va ser paralitzada per manca de permisos .

Recordar que aquesta pollancreda forma part de l’Inventari de Zones Humides de Catalunya elaborat per la mateixa Generalitat. I és la pollancreda on al 2016-17 han nidificat el picot garser gros i el picot garser petit, constituint l’única localitat de cria a tot el Delta del Llobregat per aquestes espècies de picots.

Els ecologistes ho han tornat a denunciar als agents rurals, que els asseguren que “no tenen constància que el propietari hagi obtingut els permisos necessaris per reprendre la tala”. Aquests permisos han d’estar avalats per un informe d’avaluació ambiental preceptiu. En canvi, des de l’ajuntament de Gavà s’informa que hi ha hagut una confusió en la tramitació d’aquest permís. Tot un despropòsit.

Per la plataforma SOS Deltat del Llobregat en lamentable què “en ple segle XXI la vigilància dels espais naturals recaigui en les visites ocasionals que els ciutadans i ciutadanes fan en el seu temps lliure”. A banda d’una vigilància que garanteixi la conservació i respecte dels espais naturals, SOS Delta del Llobregat demana una delimitació i senyalització clares que informin de la presència d’aquestes zones humides tan biodiverses i vulnerables i exerceixin un paper dissuasiu complementari a la vigilància, a més a més de campanyes sostingudes en el temps de conscienciació ambiental pels ciutadans i altres actors socioeconòmics.

A aquesta imatge es pot veure la zona afectada (blau) i la delimitació de la zona humida 08001115 (vermell).

 

Fotos cortesia de en José García (DEPANA).

[1] Tala il·legal del bosquet del delta del Llobregat on enguany han nidificat el picotet i el picot garser gros

[2] Inventari de Zones Humides de Catalunya