Es constitueix una plataforma ciutadana per a defensar les zones naturals amenaçades del campus de la UPC a Castelldefels

March 8, 2018 in Actualitat, TERRITORI

«El proper 16 de març esta prevista la presentació pública de ‘Salvem l’Olla del Rei’, la ‘Plataforma  d’oposició a l’actuació urbanística a l’entorn d’aquesta zona humida  del Delta de Llobregat».

 

L’Olla del Rei va ser incorporada a l’Inventari de Zones Humides de Catalunya l’any 2012 a demanda de la Universitat Politècnica de Catalunya però sense incloure els entorns de llevant qualificats com a urbanitzables. Davant les protestes dels ecològistes ara, s‘ha iniciat una actuació amb maquinària pesada a la zona semiinundable de l’entorn de l’estany qualificada com urbanitzable: s’ha tancat la zona i s’ha començat a desbrossar per tal de construir-hi el nou edifici de l’Institut de Ciències Fotòniques.

L’Olla del Rei és un espai natural situat al campus de la UPC de Castelldefels. Formada per interessants prats humits, petites maresmes, densos boscos de ribera; es tracta de la millor zona humida i la llacuna més gran que és conseva encara al municipi, un patrimoni natural de primer ordre. La fauna i la flora d’aquest espai constitueixen i donen vida a un dels majors tresors naturals del Delta de Llobregat a la zona.

Davant l’inici de les obres d’urbanització a una de les parts més valuoses de l’espai s’han despertat les protestes contra el que consideren un abús sobre el patrimoni natural per part de les diverses institucions responsables. Els opositors al projecte denuncien igualment els efectes de la bombolla immobiliària i l’especulació què a convertit Castelldefels amb un municipi amb pràcticament el 90% del terme urbanitzat.

La zona afectada corresponia en gran part a prats inundables i també incloïa algunes extensions de bosc de ribera. A part de la destrucció d’hàbitats, l’activitat de maquinària pesant ha afectat (i eliminat) espècies protegides com l’eriçó clar (Atelerix algirus), perjudicant de forma irreversible la població més important del municipi.  La zona d’obres és annexa a terreny protegit per l’Inventari de zones humides de Catalunya, a més d’estar inclosa dins de l’Important Bird Area del Delta del Llobregat. A pocs metres de les obres cria el martinet menut (Ixobrychus minutus), espècie estrictament protegida per la Directiva d’Aus de la Unió Europea. Per aquests motius, considerem que s’han d’aturar les obres de forma immediata. Els greuges ambientals i els possibles incompliments de normatives són més que inassumibles.

L’actual obra és promoguda per l’ICFO (institut de ciències fotòniques) i autoritzada per l’Ajuntament de Castelldefels. Nosaltres no ens oposem a la construcció de nous edificis destinats a la recerca, però creiem fermament que això no justifica la destrucció d’una zona natural tan important pel municipi.

Cal destacar que aquesta edificació és segons els ecologistes i l’oposició veïnal només el principi del fi. I asseguren tenir constància de què tant ajuntament com el Parc Mediterrani de la Tecnologia (PMT) planegen urbanitzar tota la banda dreta de l’Olla del Rei, alhora l’àrea més valuosa a nivell mediambiental, zona que estava plantejada per tractar-se de camps de reserva.

En aquest contexte el proper 16 de març al nou Ateneu Arreplegades de Castelldefels (Carrer García Lorca, 7) a les 19h, es presentarà públicament  la Plataforma “Salvem L’olla del Rei”, tot plantejant les accions que portaran a terme per evitar la destrucció d’aquest espai natural.

Més informació:

La zona humida del campus de la UPC de Castelldefels, amenaçada