La Gavina Corsa, ocell en perill d’ extinció, consolida la seva supervivència gràcies a una colònia a El Prat

juliol 6, 2018 in Actualitat, TERRITORI

x El Llobregat Digital

Personal tècnic de la Xarxa De Rescat de Fauna Marina de la Generalitat (XRFM), juntament amb un grup expert investigador del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) han completat el cens de la població reproductora de gavina corsa a la costa de Barcelona, una espècie catalogada en perill d’extinció.

Les dades mostren la consolidació de la nidificació d’aquesta espècie al port de Barcelona, concretament al dic de l’Est. En total s’han identificat 582 parelles reproductores, un 8% més que el 2017. Com a novetat, enguany s’ha detectat una població de 9 parelles a l’extrem més proper al costat Llobregat del dic, de manera que l’espècie nia a dos punts diferenciats d’aquest dic.

La Xarxa de Rescat de Fauna Marina de la Generalitat, en col•laboració amb el departament de Medi Ambient del Port de Barcelona, treballa per garantir el seguiment i la conservació d’aquesta espècie, que nia al port de Barcelona des del 2016.

Aquesta població està directament vinculada amb el grup que fins aquell any es reproduïa a la zona del Delta del Llobregat, concretament al sector de l’illa del Molí. El 2013, les dificultats de reproducció d’aquesta població van provocar la colonització cap a noves àrees.

Concretament, cap a la Zona Franca de Barcelona, on es va produir la primera, i única nidificació de l’espècie en zona urbana, amb 69 parelles niant a un solar d’aquest sector. Pel que fa a la zona de l’illa del Molí, la presència de depredadors, de persones no autoritzades a prop la colònia els darrers anys, i, sobretot, els canvis morfològics del terreny han provocat enguany l’abandonament, com a mínim temporal, d’aquest indret del Delta del Llobregat per a la nidificació de l’espècie.

Des del 2016 les gavines han marxat progressivament cap al dic de l’Est del port de Barcelona, en trobar condicions més favorables per a la seva reproducció, com ara l’absència de depredadors terrestres, la vigilància, i el tancament de l’àrea al públic.