La contaminació als aeroports: un problema de salud pública

agost 27, 2018 in Actualitat, DRETS, TERRITORI

«Segons un document publicat recenment als EUA “Els aeroports són una de les majors fonts de contaminació ambiental dels Estats Units”».

El Per què? T’ho expliquem en aquest article.

 

Segons un document de treball publicat per l’Oficina Nacional de Recerca Econòmica als EUA, titulat “Aeroports, contaminació atmosfèrica i salut”: “Els aeroports són una de les majors fonts de contaminació ambiental dels Estats Units […] la contínua congestió de les pistes aeroportuàries contribueix considerablement als nivells locals de contaminació i a la salut dels residents que viuen en la rodalia i estan exposats a l’aire dels aeroports”.

Arrel d’aquest estudi, el sindicat CESHA ha manifestat públicament que aquesta qüestió és per ells una prioritat, i que també hauria de ser-ho per a les administracions implicades. I demanen a l’Organització Internacional d’Aviació Civil (l’OACI per les seves sigles amb àngles), incorporar la contaminació atmosfèrica que generen els motors dièsel a la seva Declaració consolidada de les polítiques i pràctiques permanents de l’OACI relatives a la protecció del medi ambient.

Quins són els riscos per a la salut dels treballadors i treballadores aeroportuaris?

CESHA: La combustió del JET A-1 dels avions i el dièsel que utilitzen els equips de manipulació d’equipatges emeten les partícules ultrafines (PUF), la qual cosa pot generar un alt nivell d’exposició a aquestes substàncies per part dels empleats que treballen en els aeroports. Diversos aeroports han informat de l’existència d’alts nivells de PUF, especialment a l’àrea d’estacionament de les aeronaus i per això des de CESHA denunciem que centenars de milers de treballadors del sector aeri estem greument exposats a les molt nocives PUF.

En inhalar-se a través dels pulmons i arribar al torrent sanguini afecta de manera directa a l’aparell respiratori i al sistema cardiovascular

Les dades revelen diferències notables en els nivells d’exposició a aquestes partícules entre els grups ocupacionals que treballen en aeroports. Els encarregats de l’equipatge, coordinadors i tècnics de manteniment estan exposats a unes concentracions mitjanes set vegades majors que les dels operaris que treballen principalment a l’interior. Una estimació aproximada de l’exposició a la qual se sotmeten els operaris o serveis auxiliars durant una hora de treball en hora punta és de 45.000 milions de partícules. Els treballadors de càtering, serveis de neteja, fingeros i personal de seguretat també estan exposats a concentracions intermèdies.

S’espera que la indústria d’aviació civil creixi un 3,1 % a l’any durant els propers 20 anys. Si no es fa res sobre aquest tema, la contaminació de l’aire en els aeroports i els riscos per a la salut associats a ella augmentaran de manera exponencial.

Què són les PUF?

Les PUF són partícules en suspensió de grandària nanoscòpica que es formen en els motors dels avions i dièsel per la combustió incompleta del combustible. Els motors dels avions són una font important de partícules de sulfat inorgànic a causa de l’alt contingut de sofre present en el JET A-1, combustible dels avions.

“Les dades revelen diferències notables en els nivells d’exposició a aquestes partícules entre els diferents col·lectius ocupacionals que treballen en els aeroports”.

Com afecta la salut?

En inhalar-se, a través dels pulmons arriben al torrent sanguini i afecta de manera directa a l’aparell respiratori i al sistema cardiovascular. Pot aguditzar problemes respiratoris, isquemia, arítmies i diferents malalties cardiovasculars.

Què estan fent els organismes públics del sector de l’aviació a l’Estat Espanyol?

Pràcticament res.

I què diu OACI?

L’Organització Internacional d’Aviació Civil (OACI) va publicar un informe al setembre de 2016 en el qual alertava de l’elevat índex de PUF en els aeroports en els quals s’havien iniciat estudis en aquesta matèria. Alertava a més, del cost econòmic i social si no es prenien de manera urgent mesures destinades a pal·liar aquest problema.

La salut dels treballadors aeroportuaris és una prioritat.

La nota d’estudi descrivia les possibles inquietuds de tipus sanitari derivades de l’exposició dels empleats d’aeroports a partícules ultrafines procedents de la fuita de les aeronaus i de motors dièsel en aquests aeroports, i convidava a instar a la OACI al fet que ampliï conseqüentment les seves polítiques i pràctiques relatives a la protecció del medi ambient, a la protecció de la salut i la seguretat dels empleats.

Mesures pal·liatives per reduir la contaminació atmosfèrica

Des de CESHA han reclamat igualment que mentre arriba l’electrificació de tot el parc mòbil en els aeroports, es poden prendre les següents mesures de caràcter preventiu i pal·liatiu:

– Jubilacions anticipades per a treballadors amb més de 20 anys en el sector (aplicar el coeficient reductor).

– Efectuar més mesuraments atmosfèrics i investigar en aquest camp.

– APU apagada durant tota l’escala de l’aeronau..

– Exigir que les aeronaus utilitzin un sol motor quan roden per la pista abans de desenganxar i després d’aterrar.

– Inici d’engegada dels motors una vegada finalitzada la maniobra de push-back.

– Conscienciar als treballadors dels aeroports.

.

Informació relacionada:

Vols sense tornada

Menys temps, més impacte: per què el turisme a Barcelona deixa una gran petjada de carboni al Prat?