Ahir com avui. Cap mordaça legal acallara les nostres veus!

novembre 20, 2013 in Actualitat

x CNT del Prat

Possiblement ens trobem en una de les etapes, si prenem com a referència els darrers 30 anys, de més i més ràpida regressió en els drets i les llibertats individuals i col·lectius. I això no és casualitat, és conseqüència majoritàriament de la crisi econòmica que el capitalisme ha provocat.

Davant del fet consumat de l’entrada en vigor de la nova llei de seguretat ciutadana, i del codí penal, trobem que no esta de més recordar l’acte convocat al Prat en el marc de les jornades antirepresives organitzades per “el Baix Combatiu” -plataforma comarcal que agrupa organitzacions i col·lectius anticapitalistes de diversa naturalesa- organitzat pel nostre sindicat el passat 23 de març al Cèntric amb la col·laboració de la campanya “solidaritat amb l’activista pratenc represaliat” i la campanya “ni muts ni a la gàbia“.

De totes les intervencions avui és especialment interessant rescatar la del nostre company i advocat Miguel Lucena, que ens parla del que ens comportaria a tota la gent que estem implicats en els moviments socials o que simplement sortim a protestar, l’aprovació d’un nou codi penal redactat expresssament per reprimir les noves formes emèrgents de protesta social. Bo és també, rescatar l’article –mordaça a la protesta social- publicat pel mateix Lucena, a la Riuada. I bo seria haver aconseguit despertar la indignació de molta més gent davant aquest despropòsit, abans i tot, de que es fessin efectives aquestes mesures. Nosaltres i els companys i companyes del “Baix Combatiu” podem dir que ho vàrem intentar, com podem afirmar que seguirem fent pinya per aturar aquesta i qualsevol mesura repressiva que intenti implementar l’estat en contra dels d’abaix.

On hi ha lluita hi ha repressió, on hi ha repressió hi ha d’haver solidaritat!

  La nova llei de seguretat ciutadana:

Entre les noves mesures de la nova llei de seguretat ciutadana destaquen:

 

– Infracció administrativa “greu” i multes de 1.001 a 30.000 euros per insultar, vexar, amenaçar o coaccionar els membres de les forces i cossos de seguretat de l’Estat durant una manifestació.
-És considerada com a infracció “molt greu”, sancionada amb entre 30.001 i 600.000 euros, l’ús i la distribució d’imatges de policies i les seves dades personals, ja que es considera un atemptat contra la seva intimitat, la de la seva família o poden posar en risc una operació. Així que gravar o fotografiar els abusos de poder de la policia, pot comportar una sanció de fins a 600.000 euros.
Es prohibeixen les concentracions davant les institucions de l’Estat, si aquestes no han estat comunicades legalment i amb l’antelació corresponent. Aquesta falta també serà considerada com a “molt greu” i sancionada amb multes de fins a 600.000 euros, aquestes multes poden recaure tant els convocants, com als participants o instigadors.
– Es crearan les anomenades “zones de seguretat” per tal de que els “escraches” no siguin efectius.
-Serà sancionat com a falta greu la participació en disturbis ocultant la identitat amb la utilització de caputxes, gorres, mocadors, mascares, passa-muntanyes,etc.
Obligatorietat d’identificar-se davant les forces de seguretat, aquestes podran immobilitzar una persona fins que se’n comprovi la seva identitat, així els agents podran fer aquesta gestió en el mateix lloc de la detenció.
-També serà considerada com a falta “molt greu”,  la pertorbació de l’ordre públic en espectacles, esdeveniments esportius, actes religiosos i altres actes públics.
– Celebrar un “botellón” en llocs públics no autoritzats, és considerat com a falta greu amb una sanció que pot arribar als 30.000 euros, de la mateixa manera que és considerat com a falta greu el consum o tinença de drogues il·legals, tot i que l’objectiu no sigui el tràfic.

Totes aquestes mesures en base a penes-multa pretenen novament estrangular la creixent protesta social causada per la crisi econòmica. No hi han diners per garantir una sanitat o ensenyament públic de qualitat, però si que n’hi han quan es tracta de mantenir expresidents (http://www.publico.es/espana/422085/los-expresidentes-con-sueldo-privado-seguiran-cobrando-pension-publica /http://old.kaosenlared.net/noticia/els-expresidents-generalitat-tenen-paga-115.000-euros-anuals ), càrrecs polítics de confiança, rescatar bancs, augmentar el pressupost militar (http://actualidad.rt.com/actualidad/view/103687-espana-defensa-presupuesto-crisis) o comprar noves joguines pel antidisturbis (http://www.ara.cat/societat/mossos-utilitzaran-plataformes-llancament-manifestacions_0_936506511.html)