Sentència judicial titlla d’actuació arbitrària les sancions de l’Ajuntament per enganxar cartells pels presos polítics

February 20, 2019 in Actualitat, POLÍTICA

«La sentència insta la nul·litat de les sancions imposades, mitjançant la normativa de cívisme, en considerar que l’actuació del consistori va ser “arbitrària”».

«Es dóna el cas que la multa als militants del PDCAT va ser interposades mitjançant la mateixa ordenança, que regula les restriccions en l’ús de l’espai públic, què va aprovar al seu dia l’antiga Convergència i Unió (CiU)».

 

El Jutjat Contenciós Administratiu número 3 de Barcelona ha anul·lat les sancions imposades per l’Ajuntament d’El Prat de Llobregat als membres del PDCAT, Gerard Valverde i Gemma Domingo, i Roc Mas en considerar que l’actuació del consistori ha estat «arbitrària».

Els fets van passar el passat 20 de novembre quan aquest tres militants convergents  participaven al costat d’un nombrós grup de gent en un acte de suport als presos polítics i exiliats en el decurs del qual es va procedir a enganxar diversos cartells en diferents edificis i elements de mobiliari urbà de la Plaça de la Vila i voltants de l’Ajuntament. Mentre es desenvolupava aquesta acció de protesta, agents de la Policia Municpal es van adreçar als participants per tal d’indicar-los que estaven enganxant els cartells en espais no habilitats per aquesta funció, malgrat en tots ells i de forma prèvia a la col·locació dels cartells de suport als presos i exiliats, es podien trobar altres cartells de diferents entitats socials i esportives del municipi. La intervenció dels agents policials va acabar motivant la incoació dels respectius expedients sancionadors i la imposició de sengles multes per un import de 200 euros cada una al·legant vulneració de l’article 77.20 de l’Ordenança municipal de civisme i convivència ciutadana que estableix la prohibició de «col·locar cartells o propaganda fora dels llocs habilitats a tal efecte i a l’arbrat públic».

Interdicció de l’arbitrarietat administrativa

Tot i admetre que els actes que han estat objecte de sanció constitueixen una vulneració de l’esmentada ordenança, aprovada paradoxalment també per l’antiga Convergència i Unió (CiU) conjuntament amb PSC, PP i ICV, la magistrada considera que les sancions han de ser anul·lades pel fet d’emanar d’una actuació arbitrària de l’Ajuntament d’El Prat de Llobregat. Així, la sentència acredita que el Consistori «no ha motivat ni justificat la diferència de tracte conferit als recurrents respecte a altres entitats que també havien enganxat cartells en el mateix lloc on ho van fer els recurrents» i que per tant « és patent que existeixen dues situacions iguals i que es va donar un tracte diferent a cadascuna d’elles (doncs a uns se’ls va incoar expedient sancionador i als altres no), havent realitzat idèntica conducta, i és patent també que aquesta diferència de tracte no es troba justificada».

 Mariona Torra, advocada de Col·lectiu Ronda responsable del recurs que originat la nul·litat de les sancions, considera que «la sentència incideix sobre una qüestió tan fonamental com és la interdicció d’actuar de forma arbitrària per part de l’Administració, especialment quan es tracta d’aplicar i interpretar la regulació de l’ús dels espais comuns i de convivència en el marc de la ciutat. La responsabilitat d’un Ajuntament no s’esgota en l’exercici de dotar-se d’una normativa adequada per ordenar la convivència cívica sinó que s’estén de forma especialment intensa a l’obligació d’aplicar aquesta normativa de forma equànime i equilibrada, sense incórrer en tractes de favor ni, per suposat, en interessats excessos de zel. La ciutadania no pot tenir la sensació que els cartells ubicats en un determinat espai són objecte de sanció o no en funció del missatge que s’hi transmeti o de la identitat de les persones que els enganxen. La llibertat d’expressió és un bé massa preuat com per permetre que pugui ser objecte de repressió en funció dels interessos particulars d’un determinat Ajuntament».

La normativa de civisme i les restriccions en l’ús de l’espai públic en l’arrel de la polèmica

No és la primera vegada que l’estricta legislació amparada amb la normativa de civísme què impera al Prat i que regula entre altres coses l’ús de l’espai públic, genera una polèmica què transcendeix a les xarxes socials i als mitjans. La darrera, la polèmica protagonitzada dos messos abans dels fets referits, entre la Marea Pensionista i el regidor de Seguretat Quim Bartolomé, a proposit dels entrebancs a les concentracions setmanals dels pensionista a la plaça de la Vila.

Diversos moviments socials i ciutadans del Prat han rebut sancions per infraccions de l’ordenança, i la seva activitat està sotmesa a un conjunt de tràmits per sol·licitar autoritzacions a l’Ajuntament que sovint han acabat amb denegació dels permisos per fer ús d’espais, ubicació dels actes a espais amb menys visibilitat, amenaces de sancions per penjar cartells i fins i tot la prohibició d’actes.

La darrera mesura ha estat l’augment dels tràmits burocràtics per accedir alguns permisos; com per exemple la contractació d’assegurances i altres serveis per actes al carrer, molt difícils d’assumir pels col·lectius i les entitats autogestionades econòmicament, i que es mouen al marge de les dinàmica de les subvencions.

En tot cas, les topades amb diversos moviments socials per aquesta normativa de civisme venen repetint-se al nostre municipi amb assiduïtat per qüestions com la citada denegació d’espais, la retirada i denegacions de permisos per penjar pancartes, el repartir fulletons a la via pública, la retirada i pràctica desaparició dels lloc públics per encartellar, o la imposició de multes per les accións abans referides i d’altres de similars.

.

Informació relacionada:

Denuncien diferents actuacións represives de la Policia Local del Prat en relació a la campanya pel referèmdum del 1-0.