El TSJC condemna novament a Honeywell per causar la mort d’un treballador exposat a l’amiant

març 6, 2019 in Actualitat, ECONOMIA

«El TSJC condemna novament a Honeywell per causar la mort d’un treballador exposat a l’amiant. La sentència considera la multinacional responsable de greus infraccions que van causar la Malaltia Professional»

En el darrer mes tres noves sentències, una del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) i dues de Jutjats Socials, condemnen per exposició a l’amiant a l’empresa JURID IBERICA SA (la “Juri” del Prat de Llobregat, posteriorment HONEYWELL FRICTION ESPAÑA SA i actualment FEDERAL MOGUL). Segons aquestes sentències, les infraccions empresarials de la multinacional haurien causat la mort de dos treballadors, i la invalidesa absoluta d’un tercer, destacant-se especialment la darrera sentència del TSJC.

Fins a 17 sentències anteriors han declarat la manca de mesures de seguretat a l’empresa per exposició a l’amiant. La darrera sentència de 2017 del TSJC desestimava el recurs de l’empresa contra la sentència d’instància i ratificava que el càncer de pulmó de l’empleat havia de ser determinat Malaltia Professional per exposició a l’asbest. Per tant, ja hi ha reiterada jurisprudència que determina de forma definitiva les greus infraccions preventives empresarials de la multinacional, que van causar greus (i fins i tot mortals en molts casos) malalties professionals entre els seus treballadors. En aquestes sentències es determina, entre d’altres greus infraccions, que es superaven els límits d’exposició, manca de proteccions, manca d’extracció localitzada, trencament de sacs amb asbest,… 

A la primera sentència, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), de data 18/12/2018 (Nº de Recurso: 5749/2018, Nº de Resolución: 6725/2018, Ponente: JOSE QUETCUTI MIGUEL) desestima el recurs de l’empresa, i ratifica la sentència del Jutjat Social 31 de Barcelona, que condemna a Honeywell a indemnitzar la vídua i els fills del treballador, declarant que la seva mort per un greu Mesotelioma (càncer de pleura) ha estat causada per per la manca de mesures de seguretat de l’empresa en l’exposició laboral a l’amiant a la “Juri”. Podreu trobar la sentència complerta AQUÍ

La sentència del TSJC determina com a fet provat literalment que:

«El informe ITB 1091.80 recogía concentraciones de amianto en 37 puestos de trabajo superando 29 de ellos el valor TLV al oscilar las medidas entre 2 y 86.4 fibras/cm3.

El informe ITB 176.84 puso de relieve que los sacos e amianto se almacenaban en palets pero sin protección con plástico, produciéndose alguna rotura y vertido al suelo. Indica así mismo defectos en el sistema de impieza y la utilización discrecional de los equipos de protección individual respiratoria. Inexistencia así mismo, de plan de instrucción y formación de los trabajadores sobre la inhalación de fibras de amianto.

El informe ICB 1911.86 puso de relieve la existencia de medidas que evidenciaban el exceso de fibras de amianto en determinados puestos de trabajo en relación con el valor límite vigente, de 1.5 fibras cm3. Tales puestos eran, con expresión del número de fibras por cm3: mezclador Lcd ige (1.96), dosificación y pesaje en balanza carril (2.69), limpieza de molino (1 .69). embalaje (3.75), verificación de plaquetas pintura en máquina 146 (1.61), ajuste longitudinal de zapatas en máquina 116(1.64), maquina nueva de prensado de zapatas (1 .80), rectificación de mordazas con taladro manual (2.60) y rectificado y verificado(4.16).

El Informe ICB 1701.89 puso de relieve la concentración medida de 1 fibra/cm3 en la máquina 262, siendo entonces la admisible igual o inferior a 1 fibra/cm3.»

A la segona sentència, el Jutjat Social 7 de Barcelona, de 10 DE FEBRER DE 2019, sentència nº 61/2019, condemna novament a l’empresa a indemnitzar la vídua i els fills del treballador, declarant també que la seva mort per un greu càncer de pulmó ha estat causada per per la manca de mesures de seguretat de l’empresa en l’exposició laboral a l’amiant del difunt operari.

Finalment, la tercera sentència, el Jutjat Social 31 de Barcelona, de 29 DE NOVEMBRE DE 2018, sentència nº 442/2018, condemna novament a l’empresa a indemnitzar al treballador, declarant també que el seu greu càncer de pulmó que li ha causat una incapacitat permanent absoluta declarada derivada de l’asbest, ha estat causat per per la manca de mesures de seguretat de l’empresa en l’exposició laboral a l’amiant del treballador.

La JURID IBERICA SA (posteriorment anomenada HONEYWELL FRICTION ESPAÑA SA i actualment FEDERAL MOGUL) és una empresa del Prat de Llobregat (Baix Llobregat) dedicada a la fabricació de frens, producció en la que s’ha fet durant dècades amb amiant, fins ben bé la prohibició de l’asbest a l’Estat espanyol, al 2002.

L’amiant es feia servir en la producció de frens, i l’exposició dels treballadors els ha causat múltiples Malalties Professionals, com càncer de pulmó, mesotelioma (un agressiu càncer de pleura que només pot ser causat per l’asbest) i asbestosis (una pneumoconiosis produïda per l’indestructible amiant als pulmons), entre d’altres.

Un cop més sentències judicials determinen que treballadors van patir gravíssimes malalties a causa de l’amiant inhalat als seus llocs de treball, i que es van donar greus infraccions empresarials en matèria preventiva que van determinar aquesta exposició laboral.