Tornen les pujades de sou d’alcalde i regidors i regidores

juliol 23, 2019 in Actualitat, Destacat, POLÍTICA

«Les retribucions totals han passat de 632.700 euros a 750.880 euros anuals, és a dir un 19%, per l’augment dels sous i perquè el nombre de càrrecs amb dedicació exclusiva ha augmentat de 12 a 13».

 

La legislatura municipal ha començat amb una pujada de les retribucions dels càrrecs electes en règim de dedicació exclusiva. Segons el què s’ha aprovat al primer ple municipal del present mandat, l’alcalde Lluís Mijoler cobrarà una retribució anual bruta de 68.650 euros, quan el seu predecessor, Lluís Tejedor Ballesteros, cobrava 65.000 en la legislatura anterior. Aquest increment ha estat del 5,6%, molt per sobre del creixement de l’IPC a Catalunya en el període, que ha estat del 4,2%, i dels salaris que, segons les diferents estadístiques, han perdut capacitat adquisitiva.

Si bé els increments salarials dels càrrecs electes han estat objecte de crítica des de que va esclatar la crisi el 2008, l’actual ajuntament ha decidit tornar a apujar-se els sous. A l’anterior legislatura es va rebaixar el sou de l’alcalde, càrrec que ocupava Tejedor, que era de 70.300 euros pels anys 2011-2014. Cal recordar que el programa televisiu “El Objetivo” va treure a la llum el 2014 que Tejedor era, en aquell moment, l’alcalde de ciutats petites més ben pagat. Aquestes retribucions no inclouen dietes ni altres percepcions per càrrecs o activitats compatibles.

Els i les tinents d’alcalde cobraran 59.1500 euros anuals, 3.750 euros més que les retribucions pactades pel 2015-2018, que suposa un increment d’un 6,8%. EL 2015, aquestes retribucions s’havien congelat. Les regidores adjuntes d’àrea cobraran 56.035 euros, un 6,7%. Les regidores delegades cobren molt més que abans, amb un increment retributiu de 34,7%.

19% més en retribucions: més càrrecs i les mateixes persones

Les retribucions totals han passat de 632.700 euros a 750.880 euros anuals, és a dir un 19%, per l’augment dels sous i perquè el nombre de càrrecs amb dedicació exclusiva ha augmentat de 12 a 13. A què s’ha dedicat aquest increment? Doncs tres quartes parts, s’ha dedicat a ascendir a tres càrrecs de l’anterior legislatura. Aquest increment contrasta amb el fet que el mandat anterior les retribucions totals es van rebaixar un 12%, per la baixada de sou de l’alcalde.

El nombre de tinents d’alcalde continua sent de vuit, i el 75% de les quals repeteixen (Juan Pedro Pérez, Pilar Eslava, Rafael Duarte, Joaquim Bartolomé, Marta Mayordomo i Alba Bou), totes elles amb moltes legislatures a les seves esquenes.

Els càrrecs que han ascendit són David Vicioso, que escala de regidor adjunt a l’àrea a tinent d’alcalde, i Ana Martin i Débora Garcia, que passen de regidores amb delegació a regidores adjuntes de l’àrea. Les regidores delegades s’han emplenat amb dos noms nous: Esther García i Marina Garcia.

Per últim, hi haurà dos portaveus de grup municipal amb una dedicació parcial al 75% que cobraran 28.860 euros, que són Jordi Ibern i Sandra Daza, aquesta última augmenta un 25% el percentatge de dedicació i 10.860 euros el seu sou.