La renúncia del consistori barceloni a recórrer deixa en via morta la vía judicial per a tancar el CIE de la Zona Franca

September 7, 2019 in Actualitat, DRETS, LLIBERTATS

«L’Audiència Nacional espanyola va rebutjar al maig la demanda principal de l’ajuntament contra el Ministeri de l’Interior, que el consistori ha preferit no recórrer».

«El Govern de Colau manté la petició al Tribunal Superior d’un permís per a inspeccionar la seguretat del recinte, matèria en la qual té competències».

 

El Centre de Internament d’Estrangers (CIE) de la Zona Franca ha estat en moltes ocasions objecte de diverses polèmiques derivades de, entre d’altres, les denúncies sobre violacions dels drets humans a persones migrants o els desplaçaments forçats.

L’any 2016 l’ajuntament de Barcelona va ordenar el tancament d’aquest CIE ja que no tenia llicencia d’activitat: Ada Colau va anunciar el seu tancament al mes de juny, tot i que aquest mai es va produir ja que el Govern espanyol no va donar la raó al Consistori al afirmar que aquest tipus d’instal·lacions no requerien de llicencia d’activitat.

Donat el resultat i rere diversos comunicats i requeriments, al març del 2017 es va ordenar el precinte del centre per part del govern municipal de BComú, fet que no va ser recolzat per el ministeri del Interior espanyol. Com a conseqüència, el partit d’Ada Colau va decidir portar el cas a l’Audiència Nacional espanyola aquell mateix juliol.

Rere 2 anys de litigis, l’Audiència ha dictat sentència i rebutja el recurs argüint que s’ha incorregut en un “evident error processal”, ja que la denúncia hauria d’haver-se dirigit a la desatenció de la ordre de tancament i no a la resposta del Ministeri de Interior. D’aquesta manera, l’Audiència accepta que l’ordre de tancament entra dintre de les competències de l’ajuntament de Barcelona, tot i que aquest hauria d’haver recorregut a un litigi fora dels tribunals amb motiu d’un requeriment interadministratiu.

Tot i que la sentència era recurrible amb un marge de fins a 30 dies hàbils, l’ajuntament ha decidit no presentar un recurs a la mateixa i s’ha centrat en una estratègia alternativa. Aquest fet no descarta que en un futur es pugui presentar una altra acta judicial vinculada a la mateixa qüestió.

Una nova estratègia contra el CIE

Mesos abans de la desestimació de l’Audiència, el consistori va iniciar una via alternativa contra el CIE. Ja s’havia observat feia temps que les mesures de seguretat del centre podien ser insuficients per lo que es va requerir el Pla d’Emergència de Seguretat al què al centre va fer cas omís. També es va iniciar una acció per tal de que els bombers poguessin fer una inspecció visual però no se’ls hi va deixar entrar.

Posteriorment, al 2019, el consistori va demanar un permís al jutjat a fi de que el seu servei de Prevenció, Extinció d’incendis i Salvament pogués fer una revisió, tot i que també va ser rebutjat. Actualment el cas es troba en mans del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya a l’espera de una resolució.

El consistori confia que aquesta nova estratègia tingui resultats més positius donat que la seva competència en aquest camp és clara.