Es jutja la primera denúncia per l’angoixa causada a quatre treballadors per l’exposició a l’amiant a l’antiga Honeywell

October 21, 2019 in Actualitat, ECONOMIA

«Els denunciants reclamen que es reconegui com a malaltia professional la seva situació d’ansietat continuada fruit de la possibilitat de veure’s afectats per afectacions que en molts casos són mortals i que apareixen anys després del contacte amb l’amiant».

x El Diari del Treball

El Jutjat del social número 2 de Barcelona celebra dimarts, 1 d’octubre el primer judici que ha de dirimir la petició d’un grup de treballadors en el sentit que es reconeguin com a malaltia professional els trastorns d’angoixa que pateixen moltes de les persones que durant anys han treballat exposades a l’amiant. Aquests treballadors s’enfronten a l’obligació de sotmetre’s anualment a exhaustives revisions mèdiques davant la possibilitat de desenvolupar alguna de les greus patologies -incloent-hi diverses formes de càncer mortal- que poden patir pel fet d’haver estat exposats a l’amiant que es feia servir al seu centre de treball.

La indemnització que exigeixen els treballadors s’explica, segons el seu advocat, membre del Col·lectiu Ronda, Àlex Tisminetzky, pel fet que l’angoixa experimentada pels treballadors davant la situació que viuen davant la incertesa de si el contacte amb l’amiant els podria produir alguna mena de malaltia que haurien causat les empreses que han exposat els seus treballadors a l’amiant sense adoptar les pertinents mesures de seguretat, es facin càrrec d’indemnitzar aquestes persones pel patiment d’una vida sencera d’angoixa.

La denúncia afecta l’empresa, Federal Mogul, successora de Honeywell. La companyia, dedicada a la fabricació de pastilles per a l’automoció, va fer servir l’amiant com a principal matèria primera des de l’any 1952 fins al 2002, quan es va fer efectiva la total prohibició de fer servir aquest material a l’Estat espanyol. Segons l’Institut Nacional d’Higiene i Salut en el Treball, Honeywell va incomplir sistemàtica i reiteradament les mesures de prevenció legalment previstes per protegir la salut dels treballadors exposats a l’amiant. De fet, l’empresa ha estat condemnada en una vintena d’ocasions, incloent resolucions del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya i el Tribunal Suprem, per la defunció i les greus patologies que han patit membres de la seva plantilla com a conseqüència de la inhalació de les fibres d’amiant en condicions de mancança de mesures de prevenció.

En favor de la reclamació, Ronda recorda una sentència del Tribunal Superior de Justícia de París, que va considerar que BOSCH, empresa successora de Honeywell a França, havia d’indemnitzar 80 treballadors per “lesions d’ansietat” fruit de l’exposició a l’amiant que havien patit aquests treballadors.