Aviació i emissions: Una relació d’alta volada a la qual segons ‘Ecologistes en Acció’ cal posar fre

February 27, 2020 in Actualitat, TERRITORI

«Ecologistes en Acció presenta un informe sobre l’impacte de l’aviació a nivell global i proposa mesures concretes per a reduir el nombre de vols».

«L’aviació és l’únic mitjà de transport les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle (GEI) del qual continuen creixent. Aquestes podrien multiplicar-se per vuit fins a 2050, segons la Comissió Europea.».

 

Ecologistes en Acció ha presentat un informe en el que analitza de forma sistematitzada els impactes ambientals i socials de l’aviació i proposa mesures alternatives a l’ús de l’avió, centrant-se així mateix en la reducció del número de vols.

Aquest informe és el primer d’aquestes característiques que es fa públic i ha estat elaborat per la xarxa internacional “Stay Grounded”, de la que en forma part Ecologistes en Acció. Hi ha treballat més de 150 experts i expertes així com activistes relacionats amb la temàtica. El seu objectiu principal era avaluar de forma rigorosa el impacte del sector de l’aviació i proposar mesures concretes i realistes que derivessin en un sistema de mobilitat just i sostenible.

El sector de l’aviació és la causa de més del 5% de les emissions totals

Segons “Stay Grounded”, els efectes de la indústria de l’aviació superen el percentatge reconegut per aquest sector, que diuen és del 2% de les emissions mundials de CO2. Destaquen que apart del diòxid de carboni s’han de tenir en compte altres elements nocius, com el metà, l’ozó, el sutge, les esteles i la nuvolositat, ja que tenen un major efecte que el CO2 en el canvi climàtic. Calculen doncs, que actualment l’aviació és causa de entre un 5% i un 8% del escalfament global, segons les dades recopilades al seu estudi.

A tot això s’ha de sumar el creixement del sector estimat en un 4,3% en les pròximes dècades: segons la Comissió Europea el seu nivell d’emissions de gasos efecte hivernacle podria augmentar entre quatre i vuit vegades pel 2050.

.

Quatre mesures viables per reduir el número de vols

Les mesures per reduir el pes del sector aeronàutic i centrar-se en altres medis de transport alternatius i menys nocius es poden englobar en cinc línies:

.

Reduir el trànsit aeri. Dintre d’aquesta línia s’inclourien mesures com prohibir els vols de gran proximitat, reduir els vols de curta i mitja distància que puguin ser realitzat en tren o la moratòria a l’ampliació o construcció de infraestructures aeroportuàries.

Eliminar el sistema de privilegis de l’aviació, que posa en una situació de desavantatge a altres alternatives de transport més sostenibles. Actualment les exempcions fiscals que s’apliquen a l’aviació facilita els baixos preus dels que disposen, per tant es proposa introduir un impost al querosè similar al d’altres combustibles, l’aplicació del IVA al sector (que ja tenen altres medis de transport), establir un impost al carbó o la creació de una taxa en els bitllets segons la distància del viatge.

Penalitzar als viatgers freqüents amb més recursos. Segons els resultats del estudi, l’aviació és un medi de transport elitista; per fer front a aquesta injustícia el informe proposa una Taxa als Viatgers Freqüents que encariria progressivament el preu dels bitllets comprats per una mateixa persona en un període concret de temps, així com una Taxa als Kilòmetres Recorreguts, que augmentaria el preu en funció de la distància del viatge.

Fomentar alternatives a l’avió, principalment invertint en el ferrocarril. El informe lamenta el desmantellament de la xarxa de trens nocturns a Europa que s’ha realitzat els últims anys, al mateix temps que augmentaven les polítiques que afavorien les aerolínies de baix cost i de l’alta velocitat. Per tant, s’advoca per recuperar dita xarxa i millorar els sistemes de reserves internacionals, reduir el preu dels bitllets i augmentar la coordinació de transbords entre trens nocturns i diürns.

.