La contaminació al Prat cau a la meitat i marca mínim històric

March 27, 2020 in Uncategorized

«El confinament causat pel COVID-19 deixa efectes positius al reduir els nivells de contaminació de l’aire a valors molt per sota al de les últimes dècades. Al Prat s’ha reduït pràcticament a la meitat, mentre que a Barcelona assoleix un índex de reducció d’entre el 70% i el 80%»

 

L’excés de contaminació global és una evidencia que s’ha vist reforçada a causa de les noves dades obtingudes a causa del confinament provocat pel COVID-19, que ha rebaixat dràsticament les emissions.

Fa uns anys es van instal·lar al nostre municipi dos punts de mesura de la qualitat de l’aire a partir de la creació de la Xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), que te com a objectiu registrar de forma concreta els nivells de diversos factors contaminants presents a l’aire que poden afectar a la salut pública i al medi ambient. Aquestes estacions de control es troben ubicades Jardins de la Pau i al CEM Sagnier.

Segons aquestes dades, que mostren l’evolució de la qualitat de l’aire des de l’any 2014, trobem una reducció gradual des de 2015 de Diòxid de Nitrogen (NO2), principal contaminant a les zones urbanes i industrials, que l’any 2018 se situava en 34 µg/m³.

Tot i que son varis els factors que afecten a la qualitat de l’aire, el NO2 destaca pel seu valor perjudicial i que està directament relacionat amb les grans aglomeracions, principalment amb el transport terrestre i emissions aeroportuàries, a més de les activitats industrials.

Perquè el NO2 és tan perjudicial?

En primer lloc, hem de tenir en compte que el NO2 és el principal contaminant aeri que actualment es troba al límit, o en ocasions fora, de les recomanacions sanitàries. Aquest factor pot suposar problemes greus, principalment respiratoris, sobretot al sector de població afectat per asma i al·lèrgia així com a població sensible com embarassades i nens. Així mateix, les partícules de NO2 en alta concentració poden causar problemes cardíacs, malalties renals, ictus i càncer entre altres.

Tot i que el valor mig límit anual establert per l’Estat Espanyol per a la protecció de la salut de les persones es troba en 40 µg/m³, la vegetació i els ecosistemes són més sensibles a aquest contaminant, pel què s’estableix un límit de 30 µg/m³ per evitar l’afectació ambiental.

L’evolució de la qualitat de l’aire a causa del confinament al nostre municipi

Son varis els medis que s’han fet ressò de la disminució de la contaminació a tot el món a causa del confinament provocat del COVID-19, però fins a quin punt ha afectat aquesta situació al Prat?

Segons les bases de dades públiques consultades, els valors de NO2 en el nostre municipi s’haurien reduït quasi a la meitat si prenem com a referent l’any 2018, tenint en compte les mesures de la última setmana i com mostra aquesta taula.

No s’han trobat dades públiques de referència de la mitja d’emissió anual del 2019

Analitzant de forma més concreta les dades, podem observar una diferència important entre els dies on es donen els pics més alts de NO2 i la resta, diferència de la qual desconeixem el motiu.

Tenint en compte els límits recomanables comentats anteriorment en quant als diferents ecosistemes, trobem que tot i que anteriorment se superava el valor recomanat de 30 µg/m³, actualment ens situem en unes dades compatibles amb el respecte al medi que ens envolta.

El descens de NO2 al Prat xoca frontalment amb els resultats obtinguts a Barcelona

Segons diverses fonts la contaminació per NO2 a Barcelona s’ha rebaixat, des del 21 de març, entre un 70% i un 80% mentre que al nostre municipi aquest descens ha estat només del 52,47%.

Per entendre aquestes dades possiblement hem de tenir en compte la proximitat de l’aeroport, ja que es tracta d’un punt important d’emissió de contaminants aeris. Les dades de les mesures de control pròpies de NO2 de la zona aeroportuària però, no son públiques, pel què no es pot fer una comparativa creuada amb les dades de les mesures al Prat.

 

Informació relacionada:

La (mala) qualitat de l’aire de Barcelona: 3.500 morts prematures cada any i menys esperança de vida

La UE denuncia al TJUE la contaminació de Madrid, Barcelona i El Prat

La contaminació als aeroports: un problema de salud pública

Menys temps, més impacte: per què el turisme a Barcelona deixa una gran petjada de carboni al Prat?