Els MIR reivindiquen millors condicions laborals i formatives

setembre 23, 2020 in Actualitat, DRETS

«Els MIR denuncien que són mileuristes i que, malgrat estar en formació, fan tasques de personal “imprescindible”. Han protagonitza’t tres dies de vaga que es podrien allargar».

x L’Hdigital

Els Metges Interns Residents de Catalunya s’han unit per demanar a l’ICS que es compleixi amb la llei: que se’ls paguin les hores extres, es respectin les 12h hores de descans després d’una guàrdia i se’ls doni més formació. A l’Hospital de Bellvitge, el seguiment ha estat prop del 90%.

Durant la vaga els metges residents de L’Hospital Universitari de Bellvitge s’han hagut de concentrar a 500 metres de l’entrada del centre sanitari i repartir-se en petits grups de sis persones per complir amb les mesures de seguretat. Malgrat això la reivindicació es manté: millor salari, hores de descans i més jornades dedicades a la formació no assistencial. Res que no estigui marcat en el pla formatiu de la residència.

El Manel Tuells, metge intern de tercer any a l’HUB, ha explicat en declaracions a L’Hdigital que “moltes vegades no podem descansar les 12h seguides que ens corresponen per llei després d’haver treballat en una guàrdia de 24h i se’ns demana que reprenem la feina a planta o donem suport a intervencions quirúrgiques.

Un altre dels metges que s’han manifestat afegia que “s’està utilitzant els residents com a mà d’obra barata per ocupar llocs de treballs que manquen per cobrir. Això fa que no ens puguem formar ni tampoc donar l’assistència que el pacient es mereix”.

Els metges residents demanen que es dediqui el 15% de la jornada ordinària a la formació i que es garanteixi 10 dies anuals, com a mínim, per participar en actes formatius com cursos o congressos.

A l’Hospital Universitari de Bellvitge hi ha uns 400 MIR i es calcula que el seguiment de la vaga ha estat prop del 90%. També han explicat que la direcció de l’hospital els ha exigit uns serveis mínims del 100% pel que fa a les guàrdies i asseguren que si no se’ls té en compte ni avancen les negociacions podrien convocar una nova vaga de cinc dies laborables a partir del pròxim dilluns.

Serveis mínims

El passat divendres, 18 de setembre, el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va fer públics els serveis mínims establerts per a la vaga MIR. L’ordre indica que s’ha de garantir el normal funcionament dels serveis d’Urgències hospitalàries i les unitats especials i d’urgència vital, garantir els tractaments de radioteràpia i quimioteràpia en situacions urgents i de necessitat vital, atendre l’activitat quirúrgica inajornable derivada de l’atenció urgent i greu i prestar assistència als pacients ingressats. A més, també s’ha d’assegurar el normal funcionament dels centres d’assistència extrahospitalària i dels centres d’assistència urgent i continuada d’atenció primària.

Els convocants de la vaga han criticat aquesta mesura. “Els hospitals, legalment, haurien de poder funcionar sense nosaltres, però a la pràctica no és així. Que hi hagi serveis mínims és incoherent i estem totalment en contra”, assenyala Inés Podzamczer, resident de tercer any (R3) de Neumologia a l’Hospital de Sant en declaracions al Diari del Treball.