DEPANA denuncia la “greu afectació medioambiental” del projecte d’accessos al Port i els incompliments del Pla Delta

October 26, 2020 in Actualitat, TERRITORI

«DEPANA ha assenyalat que recuperar el projecte d’accessos del Port contemplats al Pla Delta comportarà una “greu afectació” sobre espais naturals del riu Llobregat “que estan en curs de ser inclosos dins de la Xarxa Natura 2000 i de les Reserves Naturals del Delta del Llobregat”.»

 

L’entitat ecologista DEPANA ha denunciat aquest dilluns la “greu afectació” sobre els espais naturals del riu Llobregat que suposaria la intenció de reactivar l’antic projecte d’accessos viaris i ferroviaris al Port de Barcelona anunciada fa unes setmanes.

En un comunicat, l’entitat ha criticat que el projecte -ideat en 2007- just un any abans de l’esclat de la crisi econòmica capitalista “suposa ressuscitar un cadàver i seguir amb l’antic model de supervivència a compte de l’especulació i les ajudes dels fons europeus”. I recorda així mateix  que el projecte al qual es fa referència té les seves arrels en els protocols firmats l’any 1994  amb el nom de “Pla d’infraestructures del Delta de Llobregat”.

L’anomenat Pla Delta, al qual la reactivació del projecte d’accessos al port ens remet, va comportar al seu dia una important afectació sobre el terme municipal del Prat, “supeditant el territori a les activitats logístiques de Barcelona”. DEPANA assenyala que “van desaparèixer el 90% de les zones conreades de El Prat i unes 500 hectàrees de zones humides del Delta“. Aquest Pla es va convertir en “un dels motors de l’actual model de desenvolupament barceloní, basat en el turisme i en les activitats del sector terciari”. Tot això, en detriment de les activitats secundàries tradicionals de l’entorn metropolità. Igualment l’especulació urbanística originada han fet desaparèixer moltes indústries tant en El Prat com a la Zona Franca en els darrers 30 anys.

Els ecologistes han recordat que el projecte de desviament del Llobregat de 1998 es va aprovar amb el compromís del Govern espanyol i de la Generalitat del Principat d’incloure tot el nou llit del riu dins de les Reserves Naturals del Delta del Llobregat i en la Zona d’Especial Protecció per als Ocells (ZEPA) del Delta del Llobregat.

El projecte de desviament del riu Llobregat afectava de ple Zones catalogades com ZEPA, fet pel qual l’Estat va haver de consultar a la Comissió Europea. Amb l’objectiu que la Comissió Europea donés la seva aprovació a aquest Projecte, l’Estat espanyol es va comprometre a la inclusió dins de les Reserves Naturals del Delta de Llobregat i a la ZEPA tota la nova llera i la terrassa d’inundació del Riu, un cop desviat. Extrem que va quedar reflectit en el Butlletí Oficial de l’Estat de 2 de setembre de 1998, i que diu així:

3.1 Zona d’inundació: La titularitat dels terrenys de la plana d’inundació i de la nova llera serà pública, quedant aquests integrats dins de la Reserva Natural Parcial de La Ricarda-Ca l’Aranai de la zona d’Especial Protecció per a les Aus del Delta del Llobregat. La gestió unificada d’aquests espais es realitzarà d’acord amb les competències legalment establertes.

.

L’any 2012, passats catorze anys del compromís adquirit per l’Estat, DEPANA va posar de manifest a les Autoritats ambientals europees aquests incompliments mitjançant la presentació d’una Queixa, que va ser admesa a tràmit i continua avui oberta.

La Comissió Europea ha manifestat a través de cartes a l’Estat i a la Generalitat, així com de comunicacions davant del Parlament Europeu, l’obligació de l’Estat d’incorporar aquests espais dins de la Xarxa Natura 2000. Davant d’aquesta missiva, la Generalitat ha respost reconeixen aquesta obligació i informant que està tramitant la seva incorporació dins dels nivells de protecció als quals s’havia compromès. Tot això, en el marc del Pla Especial per a la protecció dels Espais Naturals del Delta de Llobregat.

Tenint en compte aquestes dades, tota la nova llera del Llobregat desviada esdevé un espai natural que totes les administracions: la Comissió Europea, el Parlament Europeu, l’Estat Espanyol i la Generalitat de Catalunya, reconeixen que ha d’estar inclosa dins dels espais designats com a ZEPA i Xarxa Natura 2000 i que, actualment, encara no ho està.

Per tant, i segons jurisprudència comunitària, per DEPANA abans de poder estudiar i avaluar els impactes ambientals dels nous accessos viaris i ferroviaris, així com de les possibles correccions i/ compensacions, cal la seva incorporació a la Xarxa Natura 2000 i també dins de les Reserves Naturals del Delta de Llobregat. I remarca que  fins que no estigui definitivament incorporada la nova llera del Llobregat dins de la Xarxa Natura 2000 Delta de Llobregat, així com de les Reserves Naturals, no es poden executar aquest tipus d’actuacions.

____________________________________________________________

 

Informació relacionada:

25 anys del “Pla Delta”

L’Ajuntament admet per primer cop en un document oficial que la signatura del Pla Delta ha tingut un “balanç ambiental negatiu”

DEPANA porta el conflicte per la protecció del Delta del Llobregat al Parlament Europeu

L’impacte de l’ampliació de l’aeroport al Delta del Llobregat: On estan les anunciades mesures compensatòries?

Catastrofe ecològica a l’antiga llera del riu Llobregat.