DEPANA presenta dades científiques que demostren que AENA ha incomplert els compromisos mediambientals al delta del Llobregat

juny 10, 2021 in Actualitat, Destacat, TERRITORI

«AENA va comprometre’s a millorar la situació mediambiental del delta si s’aprovava l’ampliació de l’aeroport del Prat el 2002, però les espècies d’aus han minvat de manera preocupant».

«Les dades aportades per DEPANA comparen la realitat actual de biodiversitat al delta amb les xifres que es van comprometre a preservar les administracions i AENA si es permetia l’ampliació».

D’ençà de l’ampliació  de l’aeroport del Prat entre 2002 i 2009 la desaparició d’espècies d’aus al delta del Llobregat ha avançat considerablement, malgrat el compromís d’AENA de compensar els danys mediambientals d’aquella ampliaió. L’empresa segons assenyala DEPANA ha incomplert sistemàticament les compensacions mediambientals a què es va comprometre amb l’aprovació el 1999 del Pla Director i la resolució de 2002 de la Declaració d’Impacte Ambiental del projecte d’ampliació de l’aeroport amb la construcció d’una tercera pista i de la terminal T1.

En aquell moment i per requeriment de la Comissió Europea, el Ministeri de Foment va enviar un informe en què detallava les mesures compensatòries que es prendrien per tal que la institució europea permetés la construcció de la tercera pista de l’aeroport que afectava a la ZEPA 146 [1] (Zona d’Especial Protecció per a les Aus) del delta del Llobregat. Aquest informe quedava recollit en la Resolució del 9 de gener de 2002, de la Secretaria General de Medi Ambient, per la qual es formula declaració d’impacte ambiental del projecte d’ampliació de l’aeroport de Barcelona, publicada el 18 de gener del mateix any al BOE [2]. Des de l’entitat ecologista creuem oportú fer menció pública a aquest document perquè posa de manifest la poca credibilitat que pot tenir AENA i també l’Estat espanyol davant de la Comissió Europea.

Segons la cita directa del BOE de 18 de gener de 2002: “Després d’estudiar l’emplaçament proposat de la tercera pista, la intersecció de les aeronaus a l’espai protegit ZEPA i el comportament de les aus respecte al trànsit aeri actual, s’arriba a la conclusió que l’afectació de la tercera pista és petita per a les poblacions d’aus, podent-se compensar, i inclús millorar, la seva diversitat. Les estimacions de poblacions presentades a la Comissió, i després de l’aplicació de les mesures compensatòries recollides a l’estudi de l’impacte ambiental, encara sent conservadores, suposen una millora respecte a la situació actual i poden aconseguir-se en un temps relativament curt, entre 4 i 5 anys.”

En contra del que afirma al BOE des de fa quinze anys DEPANA ha constata la disminució de moltes de les espècies d’aus que haurien de ser objecte d’especial conservació de la ZEPA 146. Sobretot s’ha detectat una preocupant caiguda en el nombre d’anàtids migratoris i hivernants. Durant aquest temps, les diferents administracions responsables no han pres les mesures per a corregir aquesta evolució.

En les dades que DEPANA presenta es mostra la comparativa entre la realitat actual i les dades entregades pel Ministeri de Foment a la Comissió Europea, en què detallava com -suposadament- evolucionarien les espècies que es troben al delta. Així doncs, en les taules hi apareix la situació inicial de les espècies, abans de 2002; la situació a què es comprometien Foment i AENA en un termini d’entre 4 i 5 anys, i la realitat, constatada per DEPANA, en què es pot observar la diferència entre la realitat i les falsedats presentades a la Comissió per l’Estat espanyol.

Les dades fan referència a les zones més pròximes a l’aeroport. El Remolar i la Ricarda ja tenien protecció, encara que la seva delimitació era menor. El Corredor Litoral no tenia protecció, excepte una zona de la platja, i continua sense protecció integral malgrat les promeses d’AENA [3].

 

Tenint en compte les dades de les taules següents, DEPANA constata que:

1. AENA no ha complerts els compromisos mediambientals de l’ampliació de l’aeroport de 2002.

2. El Ministeri de Foment va enviar un informe fals a la Comissió Europea, ja que les previsions de xifres no s’han adaptat, en cap dels casos, a la realitat.

3. Qualsevols nova proposta d’ampliació de l’aeroport de Barcelona amb promeses de compensacions mediambientals no té credibilitat tenint en compte la realitat de la zona i la manca absoluta de compromís amb la protecció de la zona per part de les administracions i d’AENA.

 

TAULA 1: Evolució d’espècies a la Reserva Natural Parcial El Remolar-Les Filipines [4]

Ocupa 110ha i inclou l’estany del Remolar i la maersma de les Filipines.