Posició de Delta Viu respecte als horts lúdics

octubre 11, 2013 in Actualitat

x Delta Viu

Recentment s’ha desfermat una certa polèmica al voltant del negoci dels horts a la zona agrícola del delta de Llobregat. Aquesta és la posició de la Plataforma Delta Viu sobre la qüestió.

7173498017_f37b656438

A la zona agrícola del delta del Llobregat últimament s’està desenvolupant una activitat que ens sembla poc legal i molt poc ètica.

Es tracta d’horts lúdics en mig d’una zona agrícola de vital importància. Aquesta mena d’activitat no es pot considerar legal, ja  que:

  • No consta a la normativa del Parc Agrari (PA), que considera l’ús agrícola, d’alguns serveis relacionats, turisme rural i habitatge la prioritat de les terres del PA [1].
  • Tal com denuncia Unió de Pagesos [2], no es pot considerar una activitat agrícola sinó ben bé una de lleure o sigui, de serveis, ja que la producció no és l’objectiu del propietari. Aquestes activitats no es poden desenvolupar en una zona classificada urbanísticament com a clau 24 (sòl rústic protegit del món agrícola).

Tampoc es pot considerar ètica, ja que:

  • Són extremadament lucratius: si un pagès paga de mitjana 1000 Eur per Ha a l’any, i un d’aquests negocis cobra 50 Eur per 50 m2 al mes, estem parlant de 100 vegades més (el que no està justificat perquè hi hagin eines o altres facilitats); cap activitat agrícola no genera aquests guanys i, a més l’hort lúdic no genera cap benefici per a la comunitat
  • Suposen, doncs un perjudici per als i les pageses, i agreugen el problema d’accés a la terra, ja que impliquen una especulació amb el sòl

A més a més molts es venen com a ecològics, però no tenen cap mena de segell ni de control per part de l’administració, que dóna aquest tipus de certificació als productors després d’un llarg procés. En aquest sentit, ho veiem com un engany per a les persones que estan contractant aquest servei.

Fins i tot comporten una degradació de l’entorn (a causa de la gran pressió pels múltiples usuaris, cotxes, residus…) i del paisatge, i els desplaçament en vehicle privat no es poden considerar gaire sostenibles.

Per tant Delta Viu vol deixar clar que:

  • No tenim res en contra dels horts informals per a l’autoconsum, o les explotacions familiars que hi ha a la zona agrícola
  • Estem a favor dels horts urbans allà on toca, a les zones urbanes; els pobles de la nostra comarca estan plens de zones degradades que es podrien recuperar per fer-hi horts.

De fet és un dret que tothom hauria de reclamar, el dret a un tros de terra per produir els nostres aliments; no només com una activitat de lleure per a jubilats, com es veu ara, sinó per a tothom que ho desitgi. Aquesta activitat, que hauria de ser gratuïta i gestionada de manera pública; ha de ser una reivindicació social, articulada através d’associacions de veïns i veïnes i col·lectius; d’altra banda és una realitat a d’altres països europeus.

[1] Normativa del Parc Agrari

[2] “Horts lúdics”. Revista d’Unió de Pagesos del Baix Llobregat d´Abril – Núm 141

Foto CC de Papapep.