DEPANA guanya espai natural dins de l’Aeroport del Prat

agost 2, 2017 in Actualitat, TERRITORI by admin

La denúncia a la Fiscalia i les queixes a la Comissió Europea per part de DEPANA relacionats amb la construcció d’un pàrking per a taxis en graella d’espera de la T1, forcen a l’Administració a complir els compromisos adquirits per compensar l’execució de grans infraestructures al Delta de Llobregat.

 

Entre els anys 2008 i 2009, AENA va construir una zona de serveis per aparcaments públics en una àrea situada dins dels espais que formen part de la Xarxa Natura 2000 (1). Les obres van afectar greument la zona humida de Can Sabadell i el corredor biològic entre El Remolar i l’espai natural interior de Reguerons.

Es van instal·lar: un aparcament per Taxis en espera de la T1, una altra zona per aparcament d’autobusos, un negoci per a neteja de cotxes i un bar, posteriorment es va habilitar una part per aparcament públic. L’actuació es va realitzar sense avaluació ambiental, ni comunicació a la Comissió Europea, com seria percepriu. Tota l’actuació es va executar sense informació pública, pel que no és va saber l’abast de les obres fins que van entrar en funcionament.

Després d’una intensa investigació sobre com havien succeït els fets, l’any 2012, La Lliga de Defensa del Patrimoni Natural -DEPANA-, va presentar una denúncia davant la Fiscalia per presumptes delictes urbanístics relacionats amb la construcció d’un pàrking per a taxis en graella d’espera de la T1. La Fiscalia va obrir diligències per aclarir les possibles responsabilitats penals en els fets denunciats.

En 2014, en el marc de la Queixa/Pilot que DEPANA té oberta davant de la Comissió Europea per incompliment de les directives ambientals en el Delta de Llobregat, van informar a la Comissió del succeït en aquest espai Xarxa Natura 2000. A mitjans del 2016 la comissió va enviar un requeriment a la Generalitat reclamant l’aplicació de mesures de restauració.

L’ajuntament de Viladecans també s’ha manifestat contrària a l’ubicació d’aquest pàrking, raó per la qual no ha concedit llicència d’activitats ni al servei de neteja de cotxes, ni al bar. Ambdues negatives es van dirimir en sengles contenciosos judicials en els que es va donar la raó a l’ajuntament de Viladecans(2).

Al març d’aquest any, la Fiscalia va comunicar a DEPANA i al Departament de Territori i Sostenibilitat que, davant l’enorme complexitat urbanística que s’ha desenvolupat sobre aquest espai, que la mateixa Fiscalia ho qualifica de “galimaties”, decideix procedir a l’arxiu de les diligencies i seguidament culmina al Departament que posi ordre: “que es requereixi al Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per tal que informi sobre les actuacions que es duran a terme per tal de corregir aquesta contradicció urbanística, amb notificació d’aquest acord.” (3)

Al juliol d’aquest mateix any, la Fiscalia torna a requerir al Departament amb l’objectiu de ser informada sobre la “solució” plantejada. Davant la inacció del Departament, la Fiscalia li dona 15 dies per resoldre la qüestió.

La solució que AENA aparegui disposada a acceptar suposa conservar l’àntic pàrking de taxis (2,8 hectàrees) mantenint-lo com pàrking de llarga estada per als treballadors i treballadores de l’Aeroport. A això se li ha d’afegir una mica menys d’una hectàrea per al pàrking públic de la platja i Reserves. En total quasi 4 hectàrres es mantindrien de les actualment 9 urbanitzades.

DEPANA considera que la solució plantejada deixa molt a desitjar. Segons els ecologistes un corredor biològic no és la zona més adequada per aparcaments, es deu restituir tota la zona com zona natural. De totes formes, DEPANA manifesta que la Declaració d’Impacte Ambiental de l’ampliació de l’aeroport segueix sense complir-se fins que s’elimini la carretera que connecta el pàrking amb la T1, ja que aquesta secciona el corredor biològic.

L’opinió sobre la solució serà aportada a la Fiscalia per a que disposi de tota la informació al respecte. Igualment DEPANA te previst comunicar la situació a la Comissió Europea.

L’entitat consevacionaista espera que la pressió exercida per la Fiscalia i la Comissió Europea en el marc de la Queixa presentada per DEPANA acabi fent complir els objectius de conservació de la zona que l’Administració havia adquirit.

No obstant això, la modificació suposa un canvi radical en la pressió que exercia per l’aparcament sobre els espais naturals durant l’utilització com a graella de la T1. Es tracta de la primera vegada que s’aconsegueix que AENA es faci enrere a favor del Delta de Llobregat.

(1) Informe per a la Comissió Europea

(2) Sentència Taxis Viladecans

(3) Informe Fiscalia Medi Ambient